Skutecznie wdrażamy strategie naszych klientów i rozwiązujemy wyzwania w najważniejszych obszarach organizacji.

Tworząc nasze programy szkoleniowo – doradcze kładziemy nacisk na rezultaty, realizując cele organizacji i uczestników.

Naszym partnerom zapewniamy fachowe doradztwo, kompleksowe usługi oraz wsparcie na każdym etapie realizacji projektu rozwojowego. Wspieramy naszych klientów na każdym szczeblu zarządzania, dzięki unikalnemu połączeniu kompetencji “miękkich” i “twardych”.
Zaufało nam wiele firm, z którymi łączy nas wieloletnia współpraca.

Rozwój dla firm

Nieustanne zmiany w dzisiejszym świecie wymagają ciągłego dostosowywania biznesu do zmieniającego się rynku. Korzystając z wieloletniego doświadczenia w biznesie, coachingu i szkoleniach pomagamy naszym klientom zwiększać efektywność i skuteczność w realizowaniu wyznaczanych organizacji celów. Budując jednocześnie zadowolenie właścicieli i udziałowców. Osiągamy to poprzez harmonizowanie złożonych systemów zależności w organizacji, optymalizację procesów biznesowych i tworzenie nowych strategii działania. Wykorzystujemy potencjał i zasoby jakie posiada organizacja i jej otoczenie do optymalnego rozwoju i wzrostu wyników.

Icons

PROCESY BIZNESOWE

Optymalizacja procesów biznesowych. Pełen zakres narzędzi i procedur dla wzrostu efektywności przedsiębiorstwa.

Icons

SPRZEDAŻ

Wzrost efektywności sprzedaży za pomocą szkoleń, warsztatów, sesji indywidualnych.

Icons

STRATEGIA

Strategia opiera się na wizji i watościach

Icons

ZESPOŁY PROJEKTOWE

Zbudowanie odpowiedzialności za realizację celów zespołu i firmy wśród wszystkich członków zespołu.

Skontaktuj się

Szkolenia

Charakterystyką szkoleń Banach Development jest wykorzystywanie aktywnych metod warsztatowych. Prowadzimy proces od diagnozy po wdrażanie zmian w konkretnych projektach i procesach biznesowych. Szczegółowo analizujemy sytuację organizacji i dobieramy odpowiednie narzędzia i metody, konstruując ćwiczenia adekwatne do specyfiki działania firmy. Jesteśmy zwolennikami budowania wieloetapowych programów zorientowanych na rozwój kluczowych kompetencji, wspieranych coachingiem dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie zmian. Najważniejsze jest osiągnięcie wymiernych korzyści dla firmy, które mają być efektem inwestycji w rozwój pracowników.

Skontaktuj się

Coaching / Mentoring

Coaching jest interaktywnym procesem, w którym pomagamy pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Pracujemy z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. 

Dzięki partnerskiej relacji i wzajemnemu zaufaniu proponowane narzędzia i proces coachingowy dociera do głębokich przekonań i wspiera proces zmiany postaw, a dzięki temu możliwe są nowe działania i szanse rozwoju.

Icons

DLA SPRZEDAWCÓW

Budowanie postawy skutecznego sprzedawcy.

Icons

DLA MENEDŻERÓW I LIDERÓW

Regularne podnoszenie kompetencji przywódczych i zarządzania zespołem

Icons

DLA WŁAŚCICIELI

Partnerstwo w budowaniu strategii i optymalizacji działań.

Icons

DLA ZESPOŁÓW

Wsparcie zespołu we wzroście efektywności

Skontaktuj się

Zespół

Firma Banach Development

zapewnia Państwu bezpośredni dostęp do najwyższej jakości, praktycznej wiedzy z szeroko pojętego rozwoju. Naszym celem jest podnoszenie skuteczności i efektywności działań naszych klientów. W profesjonalny sposób, łączymy najlepsze elementy psychologii, coachingu i zarządzania uzupełniając je najnowszymi technologiami rozwoju umysłu, ciała oraz ducha. Jesteśmy praktykami zmiany, pasjonuje nas odkrywanie i stosowanie skutecznych narzędzi rozwojowych w codziennym życiu osobistym i zawodowym. Uwalniamy potencjał. W efektywnym rozwoju wspieramy zarówno osoby indywidualne, zespoły jak i organizacje.

Więcej