SPRZEDAŻ

(kopia ze strony do przeredagowania)

 

Pomagamy Klientom w doskonaleniu kompetencji niezbędnych do realizowania efektywnej sprzedaży. Współpracujemy zarówno z liderami obszarów sprzedaży i marketingu, jak i z pracownikami odpowiadającymi za kontakt z klientami, handlowcami, przedstawicielami i konsultantami.

Wyróżnia nas podejście – na wyzwania rozwojowe patrzymy szeroko. Liczy się dla nas wynik Klienta, który – jesteśmy o tym przekonani – zależy wyłącznie od postaw, motywacji i umiejętności pracowników.

Wspieramy rozwój kadr sprzedażowych i marketingu na wszystkich poziomach organizacji i w różnych kontekstach:

  • warsztaty strategiczne dla zarządu i kierownictwa oraz coaching ekspercki dla dyrektora sprzedaży lub marketingu,
  • wsparcie we wdrażaniu strategii sprzedaży i marketingu oraz kluczowych zmian w strukturach, procesach i zespołach,
  • rozwój kompetencji przy okazji optymalizacji portfolio produktów i wdrażania programów merchandisingu,
  • wsparcie przy restrukturyzacji działu sprzedaży,
  • praca z zespołami: doskonalenie i rozwój zespołów sprzedażowych, zwiększanie efektywności sprzedaży, podejście focus on core, tworzenie i wdrażanie systemów motywacyjnych w sprzedaży,
  • rozwój kompetencji w programach integracji kanałów sprzedaży – optymalizacja Route to Market,
  • wsparcie w szkoleniu pracowników działów sprzedaży i marketingu.