ZESPOŁY PROJEKTOWE

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.
Henry Ford

Umiejętność budowania i zarządzania zespołami projektowymi jest jedną z ważniejszych kompetencji menedżera. Prowadzenie ludzi w kierunku określonych celów i wypracowanego planu działania, jest kluczowa w rozwoju i osiąganiu efektów działu czy firmy.

Nasze działania kierowane są:

  • Dla wszystkich zespołów, których członkowie współpracują ze sobą na co dzień, realizując wspólne cele (np. zespołów sprzedażowych i zarządzających, projektowych i zadaniowych).
  • Dla zespołów dojrzałych, dopiero co formułujących się lub gdy zespół ulega przeobrażeniom lub znaczącym zmianom.
  • Dla tych, którzy chcą poprawić współpracę w zespole lub też wydobyć innowacyjność i kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań adekwatnych do potrzeb rynkowych.

Najczęstsze sytuacje, kiedy klienci korzystają z naszego wsparcia:

  • Budowanie zespołu, kiedy niezbędne jest wypracowanie reguł i zasad współpracy oraz komunikacji.
  • Trudności w efektywnym funkcjonowaniu, które przejawiają się np. w unikaniu podejmowania decyzji, trudnościach w przyjmowaniu feedbacku i braku otwartej komunikacji, wewnętrznych konfliktach, nie realizowaniu celów, niedostatecznej dbałości o wyniki, braku zaangażowania, pozornej harmonii.
  • Zespół lub grupa potrzebuje wyznaczyć sobie wizję i cele biznesowe, które pozwolą wykorzystać potencjał osobisty lub zespołu, dadzą wzrost biznesowy.
  • Zespół lub grupa zna cele, a potrzebuje wypracować i wdrożyć skuteczne rozwiązania i działania.
  • Przed zespołem stoją ambitne cele i wyzwania czy zmiana, której nie da się wdrożyć przy dotychczasowym sposobie funkcjonowania.
  • Zespół lub grupa potrzebują uruchomienia własnej kreatywności i innowacyjności, przełamania schematycznego działania i myślenia.