PROCESY BIZNESOWE

Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.

Napoleon Hill

Procesy biznesowe są w każdej firmie, bez względu na jej wielkość, branżę czy etap rozwoju.

Najważniejsze w optymalizacji procesów biznesowych jest rozpoczęcie od analizy stanu aktualnego. Analizujemy procesy firmy na całej linii, bez względu przez ile działów one przebiegają. Wykorzystujemy skuteczne metody i narzędzia do badania efektywności obowiązujących procesów. Dla pełnego obrazu zbieramy informacje nie tylko od dyrektora, właściciela czy zarządu, ale również od kluczowych pracowników i menedżerów zaangażowanych w dany proces.
Podczas analizy bierzemy pod uwagę również dopasowanie pracowników do wykonywanych czynności i ich poziom kompetencji miękkich.

Przedstawiamy program współpracy przy optymalizacji procesów w firmie przy uwzględnieniu celów klienta.
Przygotowujemy plan i harmonogram wdrożenia zmian, dając konkretne rekomendacje.
Przeprowadzamy wdrożenie i oferujemy wsparcie dla pracowników w przejściu przez zmianę.